Nytt om navn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Årets primærmedisinske løvetann

  Hogne Sandvik (f. 1954), allmennpraktiker i Bergen, ble under festmiddagen under Primærmedisinsk uke tildelt årets Løvetannpris fra Norsk selskap for allmennmedisin. Prisen består av en litografi av Barbra Vogler og 3 000 kroner og tildeles en allmennlege som har bidratt til aktiv fagutvikling innen allmennmedisin og som samtidig har vært en miljøskaper.

  Sandvik fikk prisen på grunn av sitt arbeid som drivkraft og nettredaktør på Eyr som er allmennlegenes debattforum på Internett. Her har hans innsats bidratt til et meget aktivt faglig miljø.

  Forskningspris til primærlege

  Gunnar Mouland (f. 1948), som er allmennlege i Arendal, ble under festmiddagen under Primærmedisinsk uke tildelt Allmennmedisinsk forskningsutvalgs forskningspris for beste frie foredrag som fremføres under forskningsdagen. Han fikk prisen for sitt arbeid med påvisning av endetarmskreft hos pasienter i allmennpraksis.

  Prisen på 5 000 kroner er opprettet for å stimulere til forskning og fagutvikling innen primærmedisin blant primærleger som har liten forskningserfaring og som beskriver mindre prosjekter eller prosjektideer som ved sin nytenkning og tverrfaglighet eller på andre måter viser spennvidden i allmennmedisinsk forskning. Det legges også vekt på faglig relevans og vitenskapelig kvalitet.

  Medinnovas idépris til Richard W. Olaussen

  Lege og stipendiat Richard Wilfred Olaussen (f. 1964) ved Institutt for patologi ved Rikshospitalet/Universitetet i Oslo, er tildelt Medinnovas idépris 2002. Han har utviklet en metode basert på væskestrømsanalyse til karakterisering av undergrupper av T-lymfocytter i blod (Scand J Immun 2001; 54: 435–9). Metoden kan ha verdi ved for eksempel vurdering av effekten av HIV-behandling.

  – Aktiviteten av nydannede T-celler produsert i thymus gir informasjon om immunsystemets normale utvikling og hvordan det påvirkes av sykdom og medisinsk behandling. Det ser ut til at thymus’ funksjon påvirkes i positiv retning ved effektiv behandling av pasienter med HIV-infeksjon. Metoden åpner dermed for å evaluere effekten av legemidler og skreddersy behandlingen på en effektiv måte, sier Olaussen. Han peker også på kreftbehandling og legemiddelutvikling som mulige anvendelsesområder.

  Hedersmerke for tuberkuloseinnsats

  Lungespesialist Knut Øvreberg (f. 1928) er tildelt hedersmerke i gull av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL). Han fikk merket for sin mangeårige, imponerende innsats i LHLs internasjonale tuberkulosearbeid, spesielt i Nepal og i Arkhangelsk i Nordvest-Russland.

  Fra 1988 var Øvreberg primus motor i etableringen og utprøvningen av LHLs lungebro til Jugoslavia. I tett samarbeid med den internasjonale tuberkuloseunionen (IUATLD) var han sentral i utviklingen og utprøvningen av DOTS-strategien på begynnelsen av 1980-tallet. DOTS står for direkte overvåket kortvarig behandling, og er godkjent av Verdens helseorganisasjon som den beste og mest effekive måten å behandle tuberkulose på. I tillegg til engasjement for LHL har Øvreberg vært faglig rådgiver for IUATLD, NORAD og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Øvreberg er den i Norge som har ledet arbeidet med å introdusere medisiner mot multiresistent tuberkulose.

  Gleditsch-prisen 2002

  Prof. dr.med. Johan F. Storm (f. 1951)er tildelt Gleditsch-prisen 2002 for medisin og biologi. Prisen, som er på 100 000 kroner, deles ut via Norsk Pasientforening. Prisen skal brukes til videre forskning, opplyser Storm som er professor i fysiologi/nevrofysiologi ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsgruppe studerer grunnlaget for de elektriske signalene i hjernen og har oppdaget en rekke nye mekanismer for hvordan ionekanalmolekyler danner og regulerer hjernecellenes signaler.

  Storms gruppe deltar i flere internasjonale samarbeidsprosjekter finansiert av EU og Human Frontier Science Program og i et av de nye sentrene for fremragende forskning, Center for Molecular Biology and Neuroscience ved Universitetet i Oslo.

  Premie til ernæringsforskere

  En gruppe forskere under ledelse av professor Rune Blomhoff (f. 1955) ved Institutt for ernæringsforskning, Universitetet i Oslo, har vunnet en førstepremie på 25 000 kroner i en idékonkurranse utlyst av Universitetet i Oslo og Forskningsparken.

  Gruppen har funnet frem til et verktøy til utprøvning av legemidler som kan bidra til å studere virkningene av stoffer som kan hemme utvikling av ulike sykdommer.

  Godkjent i sentralstyrets møte 5.11. 2002

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media