Støtte og keisersnitt i USA og Canada

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Kan kontinuerlig støtte fra en omsorgsperson under fødselen redusere forekomsten av keisersnitt? Nei, viser en ny randomisert kontrollert studie fra Nord-Amerika.

  Artikkel

  Frekvensen av keisersnitt har økt sterkt i mange land siden 1960-årene uten at det har bedret perinatal eller maternell helse. En Cochrane-rapport har konkludert med at kontinuerlig støtte av en omsorgsperson kan redusere sannsynligheten for keisersnitt. En kanadisk forskergruppe ønsket derfor å studere effekten av slik støtte.

  13 sykehus i USA og Canada med keisersnittrate på minst 15 % ble inkludert. Av 6 900 kvinner fikk omtrent halvparten vanlig omsorg, mens resten fikk støtte fra en spesialtrenet sykepleier under hele fødselen. Keisersnittfrekvensen var nærmest identisk i intervensjonsgruppen og kontrollgruppen, ca. 12,5 %. Det var heller ingen signifikante forskjeller mellom maternelle eller neonatale hendelser under fødselen eller sykehusoppholdet.

  – Dette er en imponerende studie, men den beskriver først og fremst en fødselsomsorg som er ganske annerledes enn vår. Kvinnene i denne studien var lavrisikofødende. Likevel hadde tre av fire kvinner kontinuerlig elektronisk fødselsovervåking, nesten like mange fikk epiduralanestesi og over 60 % ble indusert eller stimulert med oxytocin. Dette er en medikalisering av fødselen. Derfor er det ikke så overraskende at én faktor som støtte under fødselen, ikke får effekt, sier professor Pål Øian ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge.

  – I USA har heller ikke jordmødrene samme selvstendige rolle som i Norge. Der er det alltid en gynekolog som tar imot barnet. Studien viser også at vi har langt igjen før vi er flinke nok til å skille fødsler med høy og lav risiko, sier Øian.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media