Høy treningsintensitet gir mindre hjerterisiko

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Fysisk aktivitet er hos menn assosiert med redusert risiko for koronar hjertesykdom på en doseavhengig måte, viser en ny studie fra USA.

  Artikkel

  En rekke studier viser at risikoen for koronar hjertesykdom går ned ved regelmessig fysisk aktivitet, men det er uklart hvilket treningsnivå og hvilke typer mosjon som er gunstigst.

  The Health Professionals’ Follow-up Study (HPFS) er en stor kohortstudie som startet i 1986 og som følger mer enn 50 000 amerikanske menn fra 40 til 75 års alder. I en analyse nylig publisert i JAMA (1) ble 44 452 menn fulgt ved toårs intervaller frem til januar 1998. Mengden fysisk aktivitet var assosiert med redusert risiko for koronar hjertesykdom på en doseavhengig måte. Relativ risiko for koronar hjertesykdom for fem grupper med økende totalmengde fysisk aktivitet (kvintiler) var 1,0, 0,9 (95 % KI 0,78–1,04), 0,87 (KI 0,75–1,00), 0,83 (KI 0,71–0,96) og 0,70 (KI 0,59–0,82) (p < 0,001 for trend) etter korrigering for alder, røyking og andre kardiovaskulære risikofaktorer, bl.a. kosthold. Løping, roing og vekttrening var hver for seg assosiert med redusert risiko, og gjennomsnittlig treningsintensitet var assosiert med redusert risiko uavhengig av totalmengden fysisk aktivitet.

  – Dette er en meget god studie, sier førsteamanuensis Sigmund Anderssen ved Norges idrettshøgskole. – Den har lang oppfølgingstid og grundig informasjon om faktorer som har betydning for koronare hendelser, og kohorten er stor og relativt homogen med hensyn til sosioøkonomiske faktorer.

  – De fleste studier om treningsintensitet og risiko for hjertesykdom tyder på at det er store helsegevinster å hente ved å mosjonere litt i forhold til ingenting. For inaktive voksne vil daglig fysisk aktivitet av moderat intensitet tilsvarende et energiforbruk på om lag 150 kcal (630 kJ) gi en betydelig gevinst. De nye analysene fra HPFS-studien tyder på at jo mer og jo mer intenst man trener og ved å supplere aktiviteten med vekttrening, desto mer reduseres risikoen for koronar hjertesykdom, sier Anderssen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media