Astmaliknende symptomer hos ungdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Som en del av Ung-HUNT (ungdomsdelen av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1995 – 97) gjennomgikk 8 571 elever i alderen 13 – 19 år (86 % av populasjonen) et intervju vedrørende symptomer på astma og allergi (fase I-studien). Vi ville gjøre en fase II-studie for å sammenlikne målinger av metakolinindusert bronkial hyperreaktivitet, ekshalert nitrogenoksid og anstrengelsesutløst bronkokonstriksjon i en populasjon. Vi ønsket å beskrive ulike symptomgrupper og analysere mulige kjønnsforskjeller i forholdet mellom astmaliknende symptomer og objektive mål på inflammasjon i luftveiene. I fase II-studien deltok 722 personer: 100 personer med høysnue uten astmasymptomer, 151 personer med pågående astmasymptomer (minst en episode med tung, pipende pust i løpet av de foregående 12 md.) i relasjon til allergi, 256 personer med pågående astmasymptomer uten relasjon til allergi og 215 kontrollpersoner uten symptomer på allergi eller astma.

  Fase 1-studien. Prevalensen av pågående astmasymptomer var 26 % (30 % blant jentene versus 23 % blant guttene, p < 0,01), og prevalensen av legediagnostisert astma var 10,8 %.

  Sammenliknet med ekshalert nitrogenoksid er bronkial hyperreaktivitet en mer sensitiv markør på inflammasjon i de nedre luftveier hos personer med astmasymptomer. Det å ha kjæledyr øker ikke sannsynligheten for å være sensibilisert overfor kjæledyr. Astmasymptomer, som utelukkende er assosiert til anstrengelse, er en dårlig indikator på forekomsten av anstrengelsesutløst bronkokonstriksjon. Til tross for at bronkial hyperreaktivitet oftere ble påvist hos jenter enn hos gutter med astmasymptomer, hadde guttene økt sannsynlighet for å ha legediagnostisert astma. Dette kan indikere at astma er underdiagnostisert blant jenter. Blant ungdom med astmasymptomer hadde 40 % verken bronkial hyperreaktivitet eller økt nivå av ekshalert nitrogenoksid. Samtidig er det viktig å understreke at et betydelig antall ungdommer hadde astmasymptomer og moderat til alvorlig bronkial hyperreaktivitet, men ikke diagnostisert astma og ingen astmabehandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media