Anne Hildur Henriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Hildur Henriksen

Anne Hildur Henriksen
20.11.2002
Som en del av Ung-HUNT (ungdomsdelen av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1995 – 97) gjennomgikk 8 571 elever i alderen 13 – 19 år (86 % av populasjonen) et intervju vedrørende symptomer på astma...
Anne Hildur Henriksen
23.08.2016
Godtfredsen, Nina Skavlan Nørgaard, Annette Lungesygdomme i klinisk praksis 350 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2016. Pris DKK 340 ISBN 978-87-628-1460-8 Målgruppene for denne læreboken er yngre...