Litterært tidsskrift for medisinere

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Bellevue Literary Review er et medisinsk litterært tidsskrift der det publiseres noveller, lyrikk og essayer som tematiserer «relationships to the human body, illness, health, and healing».

  Artikkel

  Tidsskriftet ble lansert høsten 2001 og blir utgitt ved Department of Medicine, New York University School of Medicine (1). Tidsskriftet er nå inne i sin annen årgang og kommer ut med to nummer årlig. Navnet, Bellevue Literary Review, er hentet fra Bellevue Hospital på Manhatten, som med sin 265 år lange historie er det eldste offentlige sykehuset i USA. Redaktøren for det nye tidsskriftet er medisineren Danielle Ofri, som har doktorgrad i biokjemi og er tilknyttet Bellevue Hospital Adult Primary Care Clinic.

  Medisinsk humaniora

  Medisinsk humaniora

  Bellevue Literary Review kan rubriseres under feltet medisinsk humaniora. Andre tidsskrifter innen dette feltet, som for eksempel Literature and Medicine og Medical Humanities, publiserer enkelte litterære bidrag (2). De senere år er det dessuten etablert litterære spalter i generelle medisinske tidsskrifter: Personlige opplevelser i Tidsskrift for Den norske lægeforening og A piece of mind i JAMA . Bidrag fra spaltene On being a doctor og On being a patient i Annals of Internal Medicine er utgitt i boks form (3, 4). Patients and doctors (5) er en antologi med litterære tekster skrevet av leger. The magic bullet and other medical stories (6) er en samling av noveller forfattet av leger.

  Slike publikasjoner reflekterer en økende interesse i medisinen for fortellinger og lyrikk som medium for erfaring, kunnskap og refleksjon. Bellevue Literary Review er imidlertid det første medisinske tidsskriftet som rendyrker denne sjangeren. Bidragsyterne til tidsskriftet har variert bakgrunn; på forfatterlisten finnes leger, forfattere, litteraturvitere og andre.

  Dveler ved legegjerningen

  Dveler ved legegjerningen

  Å lese skjønnlitteratur og lyrikk på engelsk kan være utfordrende, men jeg tror mange leger vil finne stoff av interesse i dette tidsskriftet. Litteraturen er et unikt medium hvor vi kan holde fast og dvele ved sider av vår gjerning som ellers kan forbli taus. Den humanistiske delen av faget dreier seg ikke om raske svar eller løsninger, det dreier seg mer om varhet, det dreier seg om å mestre egen sårbarhet i møtet med pasientene, og det dreier seg om å ta vare på mennesket i oss selv. Dette er bl.a. tematisert i Eric Nelsons dikt Art (se ramme) fra det første nummeret av Bellevue Literary Review (7).

  Art
  • October, a woman and a boy, a tumor,

  • overtaking his brain, draw pictures

  • in the waiting room.

  • She makes a red apple as round

  • as a face. Then from her hand a cloud

  • grows and darkens over the apple

  • until the crayon breaks inside

  • its wrapper and hangs like a snapped

  • neck from her bloodless fingertips

  • He’s drawn two stick-figures

  • up to their necks in falling gold

  • leaves, their heads all smiles.

  • It’s you and daddy, he tells her.

  • Above them a flock of m’s

  • fly toward a grinning sun.

  • When she doesn’t answer

  • he says on Halloween he’d like

  • to be a horse with orange wings.

  • Staring at his picture, she says

  • It looks like Thanksgiving.

  • Where are you?

  • He taps the sun. I’m shining on you.

  • She hugs him as if trying

  • to press him back inside her.

  • I’m not crying, she whispers.

  • He looks over her shoulder.

  • I’m not crying, too

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media