Fritt sykehusvalg blant private sykehus?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Pasientrettighetsloven foreslås endret slik at fritt sykehusvalg utvides til å gjelde private sykehus og alle skal få en individuelt fastsatt frist for behandling.

  Artikkel

  Fristen for når retten til behandling skal være oppfylt, må være medisinsk begrunnet. Dersom pasienten ikke får hjelp innen fristens utløp, skal pasienten ha rett til helsehjelp privat eller i utlandet.

  Regjeringen foreslår at et sentralt statlig organ skal holde oversikt over tilbudet ved private sykehus og i utlandet til pasienter som ikke hjelp innen fristens utløp. Pasienter som ikke kan få behandling i Norge på grunn av manglende kompetanse, vil i fremtiden bli vurdert etter bestemmelsene om rett til nødvendig helsehjelp. I dag vurderes denne gruppen etter bestemmelsene om behandling i utlandet.

  President Hans Kristian Bakke hilser forslagene velkommen, men sier at det er flere punkter å kommentere. Bakke nevner blant annet mulige smutthull for å bli behandlet privat eller i utlandet. – Jeg antar at departementet ikke ønsker at pasienten kan utløse retten til å velge privat sykehus eller behandling i utlandet ved bevisst å velge seg til et sykehus i Norge som har så lange ventelister at fristen ikke kan overholdes og at de derfor må sendes til et privat tilbud eller ut av landet, sier han. Andre forhold som Legeforeningen vil ta opp i høringsuttalelsen, er hvem som skal sitte igjen med regningen: – Er det foretaket som er pasientens førstevalg eller skal det private sykehuset betale for behandlingen? spør Bakke.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media