Kataraktkirurgi bedrer kjøreevnen

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Eldre sjåfører med katarakt har økt risiko for bilulykker, men det er uklart om kataraktoperasjon bedrer kjøreevnen. I en prospektiv kohortstudie med 277 pasienter med katarakt i alderen 55 – 84 år i Alabama, USA valgte 174 å bli operert, mens 103 valgte ikke å bli operert (1). I oppfølgingsperioden på opptil seks år var relativ risiko for å være involvert i en bilulykke i gruppen opererte 0,47 (95 % KI 0,23 – 0,94) i forhold til dem som ikke var blitt operert. I denne analysen er det korrigert for synsevne før studiestart, kontrastsensitivitet og rase.

– Denne studien er meg bekjent den første som viser en målbar effekt av kataraktkirurgi på trafikksikkerhet, sier professor Olaf Brinchmann-Hansen ved øyeavdelingen, Ullevål universitetssykehus.

Selv om eldre sjåfører er langt sjeldnere involvert i bilulykker enn alle andre aldersgrupper, er synsevnen én av flere faktorer relatert til alder som nedsetter kjøreevne.

Analysene i denne studien er kontrollert for noen, men ikke alle mulige konfunderende faktorer, slik det også påpekes i en ledsagende lederkommentar (2).

– En randomisert studie med denne problemstillingen er ikke mulig av etiske årsaker, så en viss seleksjonbias kan derfor spille inn, påpeker Brinchmann-Hansen, bl.a. i forhold til andre medisinske tilstander som påvirker kjøreevnen. Han minner om at indikasjon for kataraktkirurgi må vurderes individuelt hos hver pasient.

Anbefalte artikler