Amerikansk turnustjeneste

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Den longitudinelle studien, som nylig er publisert i JAMA (1), omfattet 61 amerikanske leger, hvorav 40 % var kvinner. Legene besvarte et spørreskjema fire ganger gjennom turnustjenesten ved sykehus (internship), som varer i ett år.

Da legene begynte turnustjenesten, var de energiske og empatiske. Men neste måling fem måneder senere viste signifikante endringer. De unge legene hadde nå høyere skåre for sinne og depresjon og lavere nivå av empati og energi. Disse endringene var deretter stabile resten av turnusåret.

– En rekke studier har vist høyt stressnivå i turnustiden. I flere større nordamerikanske og britiske undersøkelser har man påvist en forekomst på 30 % av betydelige depressive symptomer, sier postdoktorstipendiat Reidar Tyssen ved Institutt for medisinske atferdsfag, Universitetet i Oslo, som nylig har publisert en oversiktsartikkel om emnet (2).

– Noe av forklaringen kan være en svært stor arbeidsbelastning med tre- og firedelt vakt og opptil 80 – 100 timers arbeidsuke, noe som heldigvis er mer sjelden i Norden. Det nye ved denne undersøkelsen er at de negative forandringene holder seg stabile gjennom hele turnusåret, ikke bare i begynnelsen da de unge legene er mest uerfarne. Tidligere er det heller ikke undersøkt hvordan nivået av empati endrer seg i turnustiden. Nedsatt evne til empati kan påvirke pasientbehandlingen på en negativ måte. Det blir viktig å undersøke dette i kommende undersøkelser og å studere eventuelle kjønnsforskjeller, noe som dessverre ikke var tatt med i denne lille studien, sier Tyssen.

Anbefalte artikler