Unge pionerer kan bli unge direktører

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Studieleder Ole Berg skal skape fremtidens helseledere av Åse Brimsø, Maria Paulsrud, Marie Håve og Marte Brovold Løberg. Foto N. Husom

480 søkere ønsket plass ved det nye studiet ved Senter for helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo, men bare 32 unge mennesker med høye poengtall og klare lederambisjoner kom inn.

Uttrykk for tidsånden

– Det nye studiet i helseledelse og helseøkonomi er et uttrykk for tidsånden. Vi ser at makten i helsevesenet glipper fra legene og over på eierne og lederne. Aldri har helsevesenet vært så avhengig av gode ledere som nå, sa daglig leder Ole Berg da han ønsket fremtidens helseledere velkommen til Senter for helseadministrasjon i august.

Dekanus Stein Evensen var stolt over at det nye studiet var lagt til Det medisinske fakultet. Han presiserte at fakultetet ligger langt fremme innen utvikling og utdanning av ledere. Fakultetsledelsen har store forventninger til det nye tilbudet og Evensen sa at moduler fra dette kan bli byggesteiner i bolken om ledelse i den medisinske grunnutdanningen.

Ny generasjon

Ole Berg har vært ankermann for kandidatstudiet i helseadministrasjon siden det ble opprettet i 1986. Dette studiet har tradisjonelt trukket godt voksne studenter med lang erfaring fra lederjobber i helsevesenet. Ved studiet i helseledelse og helseøkonomi møter han en helt annen generasjon unge lederemner.

Den korte presentasjonsrunden under åpningen av studiet i august viste at motivasjonen for studiet og selvtilliten var høy blant de ni mannlige og 23 kvinnelige studentene. Mange gav på ulike vis uttrykk for at de var lei av sommel og dårlig organisering i helsevesenet og ønsket å sette spor etter seg som nytenkende ledere.

Da Tidsskriftet spurte tilfeldig utvalgte studenter om de øynet direktørstolen i et foretak i fremtiden, var det ingen som avviste tanken helt.

– Det hadde vært gøy å lede et lite eller mellomstort sykehus, svarte en 23-åring.

Mastergrad

Studiet i helseledelse og helseøkonomi er et kombinert akademisk studium og et profesjonsstudium. Det går over tre pluss to år og fører frem til en bachelor- og en mastergrad. Studiet er rettet inn mot administrative og ledende stillinger i alle deler av helsevesenet. Undervisningen er konsentrert om tre hovedfag: ledelse, samfunnsmedisin og helseøkonomi. I tillegg skal studentene lære helserett og ledelsespsykologi.

Det er Senter for helseadministrasjon som driver studiet. Senteret er organisert under Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin som igjen er en del av Det medisinske fakultet i Oslo. Les mer om studiet: www.med.uio.no/ism/helseadm/nytt_studium/index.html

Anbefalte artikler