Sår tvil om effekten av uttøyning

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Å strekke ut motvirker verken såre muskler eller skader. Illustrasjonsfoto

Et australsk forskerteam har gått gjennom fem studier om effekten uttøyning har på muskelsårhet (1). Tre av studiene så på utstrekking før trening mens to så på utstrekking etter trening. Alle undersøkelsene som er gjennomgått, er utført på friske, unge voksne.

For liten effekt

Uttøyning reduserte muskelsårhet med mindre enn 2 mm på en 100 mm-skala, viser studiene.

– De fleste idrettsutøvere vil vurdere denne effekten som for liten til å ta seg tid til å tøye ut, tror forfatterne av oversiktsartikkelen. – Uttøyning gir heller ikke noen nyttig reduksjon i skader, legger forfatterne til. Data fra to studier av soldater i trening, der skaderisikoen er høy, viser at uttøyning i snitt forebygger én skade hvert 23. år.

– De fleste idrettsutøvere har mindre sjanse for å bli skadet, så den absolutte risikoreduksjonen for idrettsfolk er antakelig mindre, skriver forfatterne.

Artikkelen diskuterer ikke effekten utstrekking har på prestasjon.

Kontroversielt

Resultatene som kommer frem i oversiktsartikkelen er i strid med det som er vanlig praksis blant mange idrettsutøvere og trenere, påpekes det i en leder i samme nummer av BMJ (2).

– Men mye av idrettsmedisinen har utviklet seg empirisk, uten særlig mange bevis gjennom undersøkelser. Kulturen endrer seg, og denne studien er et verdifullt bidrag til debatten om verdien av uttøyning, konkluderer forfatterne av lederen.

Anbefalte artikler