Kvinnelige leger gir mer tid til hjertelette

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Det viser en metaanalyse som nylig ble presentert i JAMA (1), der amerikanske forskere har sammenliknet 26 studier om kjønnsforskjeller i kommunikasjonen mellom pasient og lege.

Familie og følelser

Analysen omfatter i hovedsak allmennleger, og viser at et pasientbesøk hos en kvinnelig lege i gjennomsnitt tar 23 minutter. Mannlige leger bruker i snitt 21 minutter på hver pasient.

Ifølge analysen engasjerer kvinnelige leger seg signifikant mer aktivt i pasientens følelsesliv enn hva mannlige leger gjør. Kvinnelige leger samtaler med pasienter om psykososiale spørsmål, familie- og arbeidssituasjon og med fokus på følelser. Unntaket er mannlige leger innen gynekologi og obstetrikk, som snakker mer om følelser med pasientene enn sine kvinnelige kolleger.

Analysen viser ingen forskjell mellom kjønnene når det gjelder mengde og kvalitet på informasjon om diagnose, prognose og behandling.

Anbefalte artikler