Petter Jensen Gjersvik,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Jensen Gjersvik,

Petter Jensen Gjersvik,
10.09.2002
En studie publisert i BMJ (1) viser at antall kvinner som får utført radikal brystkreftkirurgi har gått ned. Dessuten har det vært en økning i antall kvinner som får utført brystbevarende kirurgi...
Petter Jensen Gjersvik,
20.03.2000
Den avdøde pasientens etterlatte hadde klaget på legens behandling. Til tross for brev og purring hadde Helsetilsynet ikke mottatt legens kommentarer til klagen. Av journalnotatet fremgikk det at...