Advarer mot nettsider med alternative kreftkurer

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Forskere ved Exeter University’s Department of Complementary Medicine advarer mot nettsider som omtaler alternative kreftkurer på denne måten, i en leder i British Journal of Cancer (1).

To sider direkte farlig

Studien definerer to nettsteder, www.alternativemedicine.com og www.heall.com, som direkte farlige for kreftpasienter. Et eksempel på påstander som ble funnet på sidene er «kvinner med brystkreft dør fortere med kjemoterapi enn uten». Fem andre nettsteder ble definert om potensielt farlige for pasienter som følger rådene som gis der.

– Når man får en kreftdiagnose, oppleves dette ofte som et sjokk og en dyp krise. Søker pasientene informasjon, blir de overøst med denne type informasjon og det er vanskelig å vurdere kvaliteten og troverdigheten i en del av det som finnes på Internett, påpeker forfatterne.

Kreftforeningens synspunkt

Forfatterne er langt mer vennligsinnet til nettsider som ikke lover noe om behandling som skal kurere kreft, men som informerer om muligheter for å bedre livskvaliteten. De roser Cancer Research UKs nettside som er laget av medisinske eksperter ( www.cancerhelp.org.uk). På denne nettsiden diskuteres også alternativ behandling.

Den Norske Kreftforening lanserte i fjor en ny nettside om komplementær kreftbehandling. Foreningen har nå en mer åpen og inkluderende holdning til metoder og utøvere innen «alternativ» behandling, opplyser www.kreft.no. Men det er helt grunnleggende for Kreftforeningen at denne delen av helsetilbudet ikke skal erstatte, men snarere komme i tillegg til den etablerte behandlingen, altså komplementær behandling ved kreft.

Anbefalte artikler