Kjell Maartmann-Moe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Maartmann-Moe

Kjell Maartmann-Moe
15.05.2003
Harald Drøsdal reiser i Tidsskriftet nr. 7/2003 en viktig problemstilling, nemlig at eldre listepasienter gir en mer krevende og fullpakket arbeidsuke enn yngre og at per capita-tilskuddet for...
Kjell Maartmann-Moe, Svein Steinert
30.05.2002
Fastlegeordningen er på plass. I Legeforeningen generelt er det slått til lyd for at faget skal spille en større rolle i foreningen, og det er nedsatt et organisasjonsutvalg som skal se på alle sider...
Kjell Maartmann-Moe
20.06.2002
Hvem sykmelder sjablonmessig – i hvert fall ikke Harald Drøsdal! Min intensjon i intervjuet med Tidsskriftet var å fortelle at legene med den nye sykmeldingen, innført i forbindelse med inkluderende...
Torunn Janbu, Svein Aarseth, Kjell Maartmann-Moe
28.02.2002
Tidsskriftets redaktør Charlotte Haug har i nr. 2/2002 en redaksjonell artikkel om hva man kan lære av svikten i Oslo kommunes legevaktorganisering (1). Hun påpeker viktigheten av klare avtaler,...
Svein Aarseth, Trygve Kongshavn, Kjell Maartmann-Moe, Per Hjortdahl
07.06.2016
Det er anslått at det i 2006 var 18 000 papirløse migranter i Norge ( 1 ). Avslag på asylsøknad eller utgått turistvisum er vanlige årsaker til at mennesker oppholder seg ulovlig her i landet. Man...
Svein Aarseth, Trygve Kongshavn, Kjell Maartmann-Moe, Per Hjortdahl
07.06.2016
It has been estimated that in 2006 there were 18 000 paperless migrants in Norway ( 1 ). Rejected asylum applications or expired tourist visas are common reasons why people remain illegally in Norway...
Signe Flottorp, Evy Bjerkeland, Anders Bærheim, Frode Forland, Berit Forsgren, Johan Hagerup, Ole Rikard Haavet, Kjeld Malde, Kjell Maartmann-Moe, Magne Nicolaisen, Kristin Prestegaard, Janecke Thesen, Linda Vinje
03.03.2005
Det brukes mye ressurser på videre- og etterutdanning i norsk allmennmedisin. Videre- og etterutdanningen er strukturert ( 1 , 2 ). Det er krav om resertifisering etter oppnådd spesialitet; få andre...