Kjell Maartmann-Moe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kjell Maartmann-Moe

Kjell Maartmann-Moe
15.05.2003
Harald Drøsdal reiser i Tidsskriftet nr. 7/2003 en viktig problemstilling, nemlig at eldre listepasienter gir en mer krevende og fullpakket arbeidsuke enn yngre og at per capita-tilskuddet for...
Kjell Maartmann-Moe, Svein Steinert
30.05.2002
Fastlegeordningen er på plass. I Legeforeningen generelt er det slått til lyd for at faget skal spille en større rolle i foreningen, og det er nedsatt et organisasjonsutvalg som skal se på alle sider...
Kjell Maartmann-Moe
20.06.2002
Hvem sykmelder sjablonmessig – i hvert fall ikke Harald Drøsdal! Min intensjon i intervjuet med Tidsskriftet var å fortelle at legene med den nye sykmeldingen, innført i forbindelse med inkluderende...
Torunn Janbu, Svein Aarseth, Kjell Maartmann-Moe
28.02.2002
Tidsskriftets redaktør Charlotte Haug har i nr. 2/2002 en redaksjonell artikkel om hva man kan lære av svikten i Oslo kommunes legevaktorganisering (1). Hun påpeker viktigheten av klare avtaler,...
Svein Aarseth, Trygve Kongshavn, Kjell Maartmann-Moe, Per Hjortdahl
07.06.2016
It has been estimated that in 2006 there were 18 000 paperless migrants in Norway ( 1 ). Rejected asylum applications or expired tourist visas are common reasons why people remain illegally in Norway...
Svein Aarseth, Trygve Kongshavn, Kjell Maartmann-Moe, Per Hjortdahl
07.06.2016
Det er anslått at det i 2006 var 18 000 papirløse migranter i Norge ( 1 ). Avslag på asylsøknad eller utgått turistvisum er vanlige årsaker til at mennesker oppholder seg ulovlig her i landet. Man...
Signe Flottorp, Evy Bjerkeland, Anders Bærheim, Frode Forland, Berit Forsgren, Johan Hagerup, Ole Rikard Haavet, Kjeld Malde, Kjell Maartmann-Moe, Magne Nicolaisen, Kristin Prestegaard, Janecke Thesen, Linda Vinje
03.03.2005
Det brukes mye ressurser på videre- og etterutdanning i norsk allmennmedisin. Videre- og etterutdanningen er strukturert ( 1 , 2 ). Det er krav om resertifisering etter oppnådd spesialitet; få andre...