Røykeavvenning på blåresept

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Bupropion er et antidepressiv som har vist seg å ha en ekstra virkning, nemlig at pasienten mister lysten på tobakk og vil lettere greie å stumpe sigaretten for godt. I Norge selges medikamentet under produktnavnet Zyban.

De nye retningslinjene i Storbritannia sier at røykere som er innstilt på å stumpe røyken for godt, skal få to ukers behandling med erstatningsprodukter og inntil fire uker med bupropion på blåresept. Det melder kreft.no.

Dyr kur

Gjennomføring av retningslinjene vil koste 240–600 millioner kroner, men britiske myndigheter regner med å redusere kostnadene til røykerelaterte sykdommer med minst like mye.

I Storbritannia anslås helsekostnadene knyttet til tobakk til 18 milliarder kroner i året. Tilsvarende tall for Norge er i størrelsesorden 10,5 milliarder kroner.

Den Norske Kreftforening uttaler at bupropion kan ha positiv effekt på røykeavvenningen, men foreningen vil ikke anbefale en blåreseptordning i Norge på grunn av bivirkningene av medikamentet. Disse kan være tørr munn, søvnproblemer, depresjon eller rastløshet. Medikamentet bør ikke brukes av pasienter som har epilepsi eller har hatt slag. Det bør heller ikke brukes av gravide.

– Dersom legene viser omtanke når de skriver ut bupropion, og det blir brukt riktig, er det svært effektivt og trygt, uttaler overlege Serena Tonstad ved klinikk for forebyggende medisin ved Ullevål universitetssykehus til kreft.no. Hun har ledet to norske studier om bupropion.

Anbefalte artikler