Økt import av smittsomme sykdommer

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Økningen kommer frem i tall fra Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

I 2001 ble det rapportert 11 920 tilfeller av smittsomme sykdommer til MSIS. Av disse er 5 905 personer (50 %) oppgitt smittet i Norge, og 4 500 personer (38 %) er oppgitt smittet i utlandet.

Blant dem som er smittet i utlandet, er det meldt 3 648 tilfeller hvor det antas at personene ble smittet etter utreise fra Norge. Tilsvarende tall for 2000 var 3 240 tilfeller og for 1999 var det 3 049 tilfeller. Over 90 % av alle meldte tilfeller av reiserelatert sykdom er næringsmiddeloverførte, hovedsakelig salmonellose og campylobacteriose.

Det er meldt om 852 tilfeller hvor det antas at personene var smittet før førstegangs innreise til Norge. – På bakgrunn av det forholdsvis store antall innvandrere som årlig ankommer Norge, diagnostiseres det forholdsvis få infeksjoner, mener Folkehelseinstituttet.

Alle innvandrere undersøkes for tuberkulose, men det foreligger lite dokumentasjon på hvor mange som blir undersøkt for andre infeksjonssykdommer. Det generelle inntrykket er at de fleste asylsøkere velger å gjennomgå slike undersøkelser.

Importerte infeksjoner hos asylsøkere fører sjelden til sekundærtilfeller i Norge, viser dataene fra MSIS. Som oftest skjer da smitteoverføring innen innvandrermiljøer. Dette gjelder også for tuberkulose, hvor man ved hjelp av DNA-analyser kan kartlegge smittespredning.

Tallene gjenspeiler globaliseringen med mer reising, arbeidsopphold i utlandet og økt innvandring.

Les mer i MSIS-rapport nr. 19/2002 fra Folkehelseinstituttet (www.folkehelsa.no/nyhetsbrev/msis/2002/19/).

Anbefalte artikler