Færre søkere til medisinerutdanningen

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Dette viser foreløpige tall fra Samordna opptak.

Søknadsfristen for opptak til høyere utdanning gikk ut 15. april. Maitall fra Samordna opptak viser at 2 348 søkere har medisinerutdanningen som førstevalg. Dette er en nedgang på nesten 4 % fra søkerrunden i fjor vår. Da hadde 2 444 medisinstudiet som førstevalg. Også fra våren 2000 til våren 2001 var det nedgang i antall søkere med medisinstudiet som førstevalg. I 2000 var det 2 542 søkere til plassene på medisinerutdanningen.

– Nedgangen i søkningen til medisinstudiet er helt udramatisk, mener Henrik Rødsæther i Samordna opptak.

Svært mange søkere per plass

Han påpeker at det fortsatt er svært mange søkere til de 591 plassene som er disponible i medisinerutdanningen.

– Det er fire søkere per plass. Dessuten er de aller fleste som fører opp medisin som førstevalget, interesserte i plassen og å anse som høyst reelle søkere, påpeker han.

Ved enkelte andre studier er det stort frafall når det sendes ut tilbud om studieplasser, noe det erfaringsvis ikke er på medisinstudiet. Rødsæther tror derfor ikke nedgangen i antall søkere vil påvirke det høye karaktersnittet som kreves for å komme inn på medisinstudiet.

På andre studier, for eksempel sykepleie, er det nå kun ca. to primærsøkere per plass og en nedgang i antall søkere på 0,5 %. Den relativt beskjedne nedgangen i søkere til sykepleierutdanningen ansees derfor som mer dramatisk enn nedgangen i søkere til medisinerutdanningen.

Flere vil bli veterinær og tannlege

Det er veterinær-, reseptar- og odontologistudier som har størst fremgang, ifølge tallene fra Samordna opptak. Til veterinærutdanningen er det 791 primærsøkere til 70 studieplasser, og en økning i antall søkere på over 60 %. 561 har ført opp odontologi som førstevalg, og disse må kjempe om 194 studieplasser. Fysioterapi er fortsatt populært, og det er over åtte søkere per studieplass.

Flere søker høyere utdanning

Antall søkere til høyere grunnutdanning i det samordnede opptaket vil i år ventelig havne på rundt 84 000, viser de foreløpige tallene. Det er nå registrert nesten 82 500 søkere, en økning på 7 % fra 2001. Økningen fra 2000 til 2001 var på 2,6 %. Antall 19-åringer er stabilt og økningen i søkning til høyere utdanning kan derfor ikke forklares med at det er flere aktuelle kandidater til høyere utdanning.

Søkertallene er foreløpige, og endringer vil forekomme i løpet av opptaksperioden. Dette gjelder spesielt i forhold til førsteprioritetsønsker, ettersom søkerne har mulighet til å omprioritere studieønsker frem til 1. juli.

Anbefalte artikler