Stent best ved akutt hjerteinfarkt

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Ved akutt hjerteinfarkt er rask og fullstendig reperfusjon av den okkluderte koronararterie vesentlig for pasientens prognose. Dette oppnås enten ved intravenøs trombolytisk behandling eller ved akutt perkutan transluminal koronar angioplastikk (PTCA). Randomiserte studier har vist bedre resultater ved angioplastikk sammenliknet med trombolytisk behandling.

I en ny randomisert, prospektiv multisenterstudie fra USA ble 2 082 pasienter med akutt hjerteinfarkt behandlet med PTCA alene eller PTCA med implantasjon av stent (1). Etter seks måneder var det ingen forskjeller mellom gruppene med hensyn til mortalitet, hjerneslag eller reinfarkt. Imidlertid gav stenting signifikant lavere risiko for restenose enn PTCA alene (22,2 % versus 40,8 %; p < 0,001).

- Studien viser tydelig at stentimplantasjon ved akutt hjerteinfarkt gir bedre resultater enn PTCA alene, sier professor Harald Arnesen ved Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

Ved hans avdeling benyttes nå stent i 85-90 % av PTCA-behandlingene ved akutt hjerteinfarkt, dvs. der det er teknisk mulig. Avdelingen ar Norges største pasientmateriale med ca. 500 pasienter til nå.

Erfaringene med de første 100 pasientene ble publisert i Tidsskriftet av Mangschau og medarbeidere i fjor. Stent ble benyttet i 73 % av tilfellene, men man er nå enige om at alle pasienter som behandles med PTCA for akutt hjerteinfarkt, i prinsippet skal ha stent implantert.

Anbefalte artikler