Johannesurt ikke bedre enn placebo

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Foto Botanisk institutt, UiB

Johannesurt er mye brukt ved mild til moderat depresjon, særlig i utlandet (1).

I en stor amerikansk dobbeltblindstudie ble 340 voksne pasienter med alvorlig depresjon randomisert til behandling i åtte uker med enten johannesurt, placebo eller sertralin, en selektiv serotoinireopptakshemmer (SSRI). De som ble bedre, fikk behandling i ytterligere 18 uker.

Basert på to målemetoder for depresjon (HAM-D-skåre og CGI-skåre) var johannesurt ikke bedre enn placebo (det samme gjaldt sertralin, men studien var ikke designet for å avgjøre om sertralin var effektivt). Andelen pasienter som ble helt bra var henholdsvis 24 %, 32 % og 25 % (p > 0,21), mens sertralin viste bedre effekt enn placebo på et av sekundærmålene for studien (2).

- Dette er den andre store studien på mindre enn ett år som ikke viser effekt av johannesurt mot depresjon, sier seksjonsoverlege Dag Aarsland ved Rogaland psykiatriske sykehus.

- Selv om resultatet av studien kan skyldes metodologiske forhold, er mangelen på statistisk ikke-signifikante effekter talende. Den oppmerksomhet johannesurt har fått som middel mot depresjon, bl.a. på grunn av frykt for bivirkninger av SSRI-preparater, kan føre til at pasienter med alvorlig depresjon tar i bruk midler uten dokumentert effekt, sier han.

Denne og andre studier er gjort på pasienter med alvorlig depresjon.

- Det er en mulighet for at johannesurt virker på mildere former for depresjon, men gode studier med denne type pasienter er ennå ikke gjort, sier Aarsland.

Anbefalte artikler