M. Gilbert svarer:

Mads Gilbert Om forfatteren
Artikkel

Jeg takker for kommentaren fra Saunes & Saunes og registrerer at vi er enige om to ting: At helsepersonell må beskyttes og gis rom til å utføre sitt livsviktige arbeid også i en krigssituasjon, og at det blir skutt mot palestinske ambulanser fra israelsk side.

At min lederkommentar i Tidsskriftet (1) skulle bidra til å bygge opp under et gryende jødehat i Norge, er en uforståelig og meningsløs påstand. Selv om staten Israel uberettiget gjør krav på å representere alle jøder, er ikke jødene kollektivt ansvarlige for staten Israels handlinger.

Jeg konstaterer at historiske hendelser kan tolkes ulikt, men jeg finner ikke at Saunes & Saunes fremlegger kildemateriale som motsier eller svekker min omtale av de israelske angrepene daværende forsvarsminister Ariel Sharon gjennomførte mot sivilbefolkningen og helsevesenet i Vest-Beirut i 1982.

Påstandene fra Saunes & Saunes om at palestinske ambulanser under den nåværende intifada ”blir brukt aktivt i krigføringa” og at de frakter bomber, terrorister og våpen, er overhodet ikke dokumentert. Jeg har tilbrakt mye tid med palestinsk ambulansepersonell under aktiv tjeneste og har sett at de palestinske helsearbeiderne er meget nøye med å overholde de krav som stilles til slik humanitær innsats. Det er dessuten et nærmest konstant nærvær av internasjonale Røde Kors-delegater som observerer og rapporterer de minste bevegelser. Påstandene om misbruk av palestinske ambulanser og sykehus er blitt fremsatt gjentatte ganger av israelske myndigheter, uten noen form for dokumentasjon eller bekreftelse basert på uavhengige granskinger. Påstandene må sees som en del av den propagandakrigen den israelske regjeringen fører mot palestinerne og mot den internasjonale Røde Kors-bevegelsen (2). Jeg vil be Saunes & Saunes legge frem konkret, verifiserbar dokumentasjon på sin uhyre alvorlige påstand om at palestinske ambulanser ”brukes aktivt i krigføringa”.

De internasjonale Røde Kors-organisasjonene har ikke holdepunkter for at palestinske ambulanser eller helsepersonell misbruker sine fullmakter. Tvert imot. På en felles pressekonferanse mellom Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-komiteer 12.4. 2002 i Genève ble det uttrykt dyp bekymring for den alvorlige humanitære krisen som Israels militære fremferd på Vestbredden har skapt under den siste invasjonen (3). Lederen for ICRC, Paul Grossrieder, fordømte sterkt at de israelske okkupasjonsstyrkene brukte palestinske helsearbeidere som ”menneskelige skjold”, og at det ble gjennomført meningsløse ydmykelser av palestinsk helsepersonell (3). Ikke mindre enn 28 palestinske ambulansepersonell ble arrestert og mishandlet i perioden 2. til 12. april, to ble drept og tre er fortsatt i israelsk fangenskap (3, 4). Palestinsk Røde Halvmåne (PRCS) har på det skarpeste tilbakevist de siste israelske påstandene om funn av eksplosiver i en PRCS-ambulanse 27.3. 2002 (5).

Det som står fast, er at de israelske regjeringsstyrkene har begått systematiske overgrep mot palestinske ambulanser, forsinket, ransaket, mishandlet, skadet, skutt og drept medisinsk personell i arbeid og hindret skadede og syke å få nødvendig medisinsk hjelp. Kanskje Israels venner bør vurdere sine skylapper?

Anbefalte artikler