Illegal abort - vanligste årsak til misdannelser i Ecuador

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Det er rystende fakta sykehusdirektør Luis Torres legger frem om maltrakterte jenter som kommer inn ved gynekologisk avdeling ved Maternidad Sotomayor. I Ecuador er abort totalforbudt, og i den katolske kirke er det også sterk motstand mot prevensjon.

Abort er totalforbudt i Ecuador. Fattige som lever under elendige forhold velger ofte illegal abort med fatale følger. Begge foto N. Husom

Ødelagt for livet

- Jeg har sett de grusomste følger av illegale aborter og vil at folk skal forstå hvilken tragedie disse inngrepene fører til, sier Torres. Han forteller at han har operert jenter ned til 12 år for uterusperforasjoner, fjernet nekrotiserte tarmer og behandlet svære tilfeller av sepsis. Mange av jentene dør før de kommer til sykehuset, og flere er det umulig å redde.

- Hos flere av jentene som overlever, må vi fjerne uterus og alle indre kjønnsorganer. Slik stopper hele forplantningssystemet deres, konsekvensene er enorme, sier han.

Omkring hver fjerde fødsel ved sykehuset resulterer i barn med ulike grader av misdannelser. Ofte skyldes misdannelsen underernæring eller at kvinnen har vært hos en heksedoktor som med rå kraft har forsøkt å riste og presse i gang fødselen. Men den mest tragiske og vanlige grunnen til det høye antall funksjonshemmede barn i Ecuador er illegale aborter som ikke har gått etter planen.

Voldtekt ikke abortgrunn

Verken voldtekt eller sykdom er grunn god nok til å få innvilget abort. Den katolske kirken og politiske krefter har sterke interesser av å holde debatten nede, og det blir lagt lokk over ethvert forsøk på meningsutveksling. Torres presiserer at han snakker for seg selv og ikke som direktør ved sykehuset når han argumenterer for legalisering av abort i Ecuador.

Han beskriver situasjonen som dramatisk for kvinnene, for barna som blir født uten tilbud av noe slag, og for samfunnet som må bære kostnadene ved at det fødes så mange funksjonshemmede barn.

Den erfarne gynekologen forteller at han enkelte ganger tillater seg å utføre aborter når ultralyd avdekker at fosteret mangler hjerne eller andre vitale organer. Også når den gravide har blodtrykk langt over det som er til å leve med, hender det han gjennomfører inngrepet. I slike tilfeller forklarer han kvinnen om risikoen for å bære frem barnet, deretter skriver de under på at inngrepet er utført fordi mors liv var i fare.

Oppgitt over kirken

Torres har offentlig argumentert for at hvis abort legaliseres og de gjennomføres forsvarlig ved et sykehus, vil dødeligheten reduseres til nær null. Han merker at flere etter hvert lytter til hva han har å si, men vil ikke uttale seg om hvor abortsaken står om noen år.

Den erfarne fødselslegen er spesielt oppgitt over den rollen den katolske kirke spiller. Med sitt kategoriske nei til både prevensjon og abort bidrar kirken til å hemme mulighetene for familieplanlegging og til å svekke helsetilstanden i landet.

Resignert legger han til at de som er mest konservative i abortspørsmålet, er rike mennesker som har gode kontakter i medisinske miljøer: - De har råd til å reise utenlands eller ordner abort ved en privatklinikk hvis deres døtre blir uønsket gravide. Samtidig går de inn for å nekte lutfattige kvinner å få gjennomført inngrepet, selv i nødssituasjoner. Det er horribelt, men ikke overraskende i Ecuador, sier Luis Torres.

Anbefalte artikler