Bengt Wedén

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bengt Wedén

Anette K. Bender, Arne Enge, Bengt Wedèn
30.04.2003
Vi har med interesse lest om alternativ behandling blant kreftpasienter i Tidsskriftet nr. 5/2003 ( 1  –  3 ). Artiklene vil forhåpentligvis åpne for økt interesse og kunnskap og inspirere til...
Bengt Wedén
10.04.2002
Erik Pomp gir i Tidsskriftet nr. 6/2002 mye nyttig og riktig informasjon om urter som blir ordinert av ulike yrkesgrupper innen helse (1). Dessverre er naturlegemiddelindustrien et marked fullt av...