Gorm Are Grammeltvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gorm Are Grammeltvedt

Gorm Are Grammeltvedt
20.02.2002
For en tid tilbake behandlet Helsetilsynet en tilsynssak mot en lege som hadde utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med flere pasienter. Under behandlingen av saken har annet...
Gorm Are Grammeltvedt
10.02.2002
Med virkning fra 1. april 2001 ble det foretatt endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek av 27. april 1998 nr. 445 (utleveringsforskriften) § 2-3 tredje ledd...
Gorm Are Grammeltvedt
28.02.2002
Advarsel kan etter helsepersonelloven § 56 gis dersom det foreligger et uaktsomt brudd på loven eller forskrifter og forholdet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller til å...