Nye alternativer til kortisonkrem?

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Bruk av kortisonkremer er vanligvis nødvendig ved atopisk eksem, men slike kremer kan ha bivirkninger ved langvarig, vedvarende bruk og effekten er sjelden god nok.

Tacrolimus, som i systemisk form benyttes som immunsuppressiv behandling etter organtransplantasjon, hemmer aktivering av T-celler, påvirker allergenpresenterende langerhanske celler og hemmer frigjøringen av proinflammatoriske mediatorer i huden. Både tacrolimus og det beslektete stoffet pimecrolimus er prøvd ut i mange kliniske studier de siste årene som lokalbehandling ved atopisk eksem og andre inflammatori-ske hudsykdommer. I en oversiktsartikkel i Journal of the American Academy of Dermatology (1) konkluderer forfatterne med at både tacrolimus-krem og pimecrolimus-krem har veldokumentert effekt ved moderat til uttalt atopisk dermatitt, og at bivirkningene er små og få.

– Hudleger har lenge savnet flere alternativer til kortisonkremer hos pasienter med atopisk eksem, sier Joar Austad, overlege ved Hudavdelingen, Rikshospitalet.

– Våre erfaringer med tacrolimus og pimecrolimus samsvarer med de omtalte studiene, som viser at effekten er god, men at vedvarende eller intermitterende behandling er nødvendig for å opprettholde effekten. De nye stoffene gir ikke hudatrofi, slik kortison kan gjøre, sier han.

– Det er altfor tidlig å proklamere slutten på en dermatologisk æra og at lokalbehandling med kortisonkrem snart er passé, understreker Austad, som mener at utprøvning av nye behandlingsprinsipper ved atopisk eksem gir håp om bedre symptomkontroll og mindre bivirkninger for pasienter med denne svært plagsomme hudsykdommen.

Anbefalte artikler