Aud L. Krook

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aud L. Krook

Helge Waal, Aud L. Krook, Viggo Hansteen
29.03.2007
Joe Siri Ekgren & Harald T. Andersens tilsvar ( 1 ) til vårt innlegg i Tidsskriftet nr. 4/2007 ( 2 ) gjør det nødvendig med noen presiseringer. Vi er ikke «nå» blitt klar over at QTc-...
Helge Waal, Aud L. Krook, Viggo Hansteen
15.02.2007
I en kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 1/2007 ( 1 ) tilskriver Harald T. Andersen & Joe Siri Ekgren «norsk fagmiljø» innen legemiddelassistert rehabilitering (LAR) den oppfatningen at...
Aud L. Krook
03.12.2009
Preben Aavitsland satte i en leder i Tidsskriftet nr. 16/2009 spørsmålstegn ved om hepatitt er viktig for stoffmisbrukerne ( 1 ). Han tillater seg å hevde at en asymptomatisk hepatitt C-...
Aud L. Krook
04.11.2004
I Norge er kanskje så mange som 20 000 – 30 000 personer smittet med hepatitt C-virus (HCV) ( 1 ). Dette er mennesker som en eller annen gang i livet har injisert narkotika eller som har fått...
Aud L. Krook, Helge Waal, Viggo Hansteen
18.11.2004
Behandling med metadon kan gi en doseavhengig forlengelse av QT-tiden. Klinisk betydningsfull forlengelse er knyttet til høyere doseringer enn dem som rutinemessig brukes i legemiddelassistert...
Aud L. Krook
20.02.2002
Jeg har en drøm om at en dag – skal vi ikke lenger ha rusavhengige personer i Norge – skal ingen leger initiere og/eller vedlikeholde rusavhengighet hos våre pasienter – skal du som leser dette...
Aud L. Krook
10.12.2002
Buprenorfin (Subutex) er ikke et medikament som gjør heroinavhengige rusfrie, slik det ofte fremstilles i massemediene. Buprenorfin alene gjør ingen rusfri. Det buprenorfin bevirker – i likhet med...