Norsk pilleforbruk nærmer seg europeisk nivå

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Det fremgår av årsstatistikken fra Legemiddelindustriforeningen (LMI). I 2001 gikk forbruket av legemidler, målt i definerte døgndoser (DDD), opp med 7,3 %. Dette er litt høyere enn i fjor, da veksten var 5,2 %, men på linje med 1999. Da var dette tallet 7,1 %.

– Tallene bekrefter en tendens man har sett de senere år, der forbruket i Norge nærmer seg andre vesteuropeiske land. Norge ligger imidlertid fortsatt lavt med hensyn til legemiddelforbruk per innbygger, sier informasjonsrådgiver Hans Petter Strifeldt i LMI.

Prisnedgang

Tallene viser at det har vært 5 % realprisnedgang på legemidler i 2001. Mens prisene på legemidler inn til apotek gikk ned med 2 % i fjor, økte konsumprisindeksen (Statistisk sentralbyrås offisielle mål på prisstigningen) med 3 %.

Siden 1995 har det vært en gjennomsnittlig prisnedgang på 0,7 % per år, mens konsumprisindeksen i samme periode har steget med gjennomsnittlig 2,4 % per år.

Økt omsetning

Omsetningen av legemidler fra legemiddelgrossister til apotek og sykehus økte med 10,8 % og var på totalt 8,3 milliarder kroner. Dette er høyere enn i 2000, hvor økningen var 9,7 %, men lavere enn i 1999, da veksten var 13,5 %.

Omsetningen fra apotek til forbruker var anslagsvis 12,7 milliarder kroner i 2001, mot 11,4 milliarder kroner året før.

Det offentlige refunderte i fjor legemidler for ca. 7 milliarder kroner, en vekst på 7,5 %. En viktig årsak til økningen i bruk og omsetning av legemidler, er overgangen til nye, mer effektive og ofte dyrere legemidler. Legemidler mot hjerte- og karsykdommer, astma og psykiske lidelser dominerer listen over de 25 legemidlene med høyest omsetning i Norge, viser tallene fra Legemiddelindustriforeningen.

Anbefalte artikler