Liten bruk av generisk bytte, men millioner spart

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Per-Olav Roksvaag

Legemiddelverket har på oppdrag av det tidligere Sosial- og helsedepartementet evaluert ordningens første år (1). Utredningsleder Per-Olav Roksvaag ved Legemiddelverket er vel fornøyd med at ordningen etter et halvt år har gitt konkrete besparelser på ca. 56 millioner kroner. Besparelsen kommer samtidig med at antall solgte enheter på generikaområdet for første gang viser vekst på årsbasis. Per i dag utgjør generiske legemidler hver tredje pakning av alle pakninger som selges.

Evalueringen tyder imidlertid på at besparelsen i hovedsak kommer som følge av at alle produkter, også originalprodukter, er blitt billigere siden 1. mars. At dyre preparater blir byttet ut med billigere generiske preparater, skjer kun i beskjeden grad.

– Det ser ut til at det meste er en ren priseffekt, dvs. at produktene har gått ned i pris. Den største prisnedgangen har vært på originalprodukter som har vært patentbeskyttet. Bytte skjer ikke i særlig grad, eller for å si det på en annen måte – det er et stort potensial som ikke er realisert, sier Roksvaag.

At omfanget av bytte til generisk produkt er begrenset, tar han ikke så tungt.

– Fra myndighetenes side er hensikten at pasientene skal få rimeligere legemidler. Om vi når målet som følge av priseffekt eller bytte til et generisk likeverdig produkt, spiller mindre rolle. Bytte av legemidler er ikke et mål i seg selv, anser Roksvaag.

Kartlegging

Hvorvidt bytte av legemidler er lite benyttet fordi legene er uvillige, vet man lite om. Roksvaag viser til Danmark som har hatt en ordning med generisk bytte i flere år. – I begynnelsen var et flertall av legene negative, men de ble mer positive etter at ordningen hadde fungert i noen år, sier Roksvaag.

– Listen over generisk likeverdige legemidler som vi har utarbeidet, er konservativ, og vi har ikke fått faglig kritikk eller opplevd kontroverser i løpet av den tiden som ordningen med generisk bytte har virket. Vi vil ikke ta inn nye grupper legemidler eller legemiddelformer på listen på kort sikt, men hvis det kommer nye produkter vil vi føye til dem, opplyser Roksvaag.

Legemiddelverket har i samarbeid med Norsk industriforening for generiske legemidler, NIGEL, Norges Apotekerforening samt Fokusgruppen for rasjonell legemiddelbruk som består av en gruppe uavhengige apotekere, satt i gang en tredelt undersøkelse for å få innsikt i kundenes og legenes holdninger til generisk bytte av likeverdige legemidler. Undersøkelsen omfatter ca. 200 apotek, samt leger og kunder i et utvalg i apotekenes nærområder.

Anbefalte artikler