Humor reduserer sykefravær

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Humoristisk Sans og Samling oppstod ved Bærum sykehus. Initiativtakerne er Terje Eide, Kyrre Sæther, Vegard Dahl og Einar Søyland.

Kyrre Sæther, avdelingsleder ved sykehusets seksjon for hjertemedisin, mener at tallet må betraktes med nøkternhet. Da han inntok avdelingen høsten 2000, ofte iført rød nese på visitt og med et medisinskap fullt av remedier til fremme av mer latter på arbeidsplassen, var det med sterk bevissthet om at det finnes altfor lite seriøs forskning om humorens helsebringende effekter.

– Nedgangen i sykefraværet hos de 37 ansatte var imidlertid såpass interessant, at vi bestemte oss for å gå videre med saken, sier sykepleieren.

Rød nese, ikke klovn

Humoristisk poliklinikk er opprettet ved Bærum sykehus. Begge foto K. Ronge

Sammen med legene Einar Søyland, Vegard Dahl og Terje Eide stiftet han selskapet Humoristisk Sans og Samling i fjor. Selskapet er til for alle ansatte i helsevesenet, ikke bare leger.

Foreløpige gevinster er etableringen av Humoristisk poliklinikk ved Bærum sykehus og at initiativtakeren ofte besøker pasienter og personale med sin humortralle. Når ansatte melder behov for påfyll etter stressende situasjoner, har Sæther holdt foredrag til fremme for det gode humør.

– Hvordan virker rød nese eller ballonger overfor alvorlig syke pasienter?

– Vi må selvsagt vise aktpågivenhet overfor de individuelle behov. Men dette er ikke klovneri. En rød nese er verdens minste maske. Den kan spre optimisme og åpne for samtaler om alvorlige spørsmål, svarer Kyrre Sæther.

Ledersymposium

I januar inviterte initiativtakerne til et ledersymposium som fylte et stort auditorium ved Bærum sykehus. Birgit H. Johnsen, professor ved Universitetet i Oslo, stilte spørsmål om man kan le av all sykdom.

– Bransjehumoren, som er vanlig i helsevesenet, virker som olje i maskineriet, men kan bli katastrofalt støtende for pasientene. Hvis det er ubalanse i maktforholdet eller man ikke har kunnskap om referanserammene, er det duket for andre tolkinger enn tiltenkt, sa Johnsen som også etterlyste sterkere bevissthet blant lederne om humorens betydning for helsen.

Anbefalte artikler