Honorar for melding om arbeidsrelatert sykdom

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Det opplyser Direktoratet for arbeidstilsynet. Dermed vil alle leger bli stilt likt når det gjelder honorering av melding om arbeidsrelatert sykdom på skjema 154. Honoraret, som fastsettes av Arbeidstilsynet, er 150 kroner.

Oppmykning

Arbeidsmiljølovens § 22 pålegger leger å sende melding til Direktoratet for arbeidstilsynet når de behandler pasienter som lider av en arbeidsrelatert sykdom. Frem til nå har likevel bedriftslegene vært unntatt fra honorarordningen som ble innført av Direktoratet for arbeidstilsynet i 1980-årene.

– Tidligere var det vanlig at bedriftslegene enten var ansatt i en virksomhet eller ansatt i fellesordninger for bedriftshelsetjeneste. Det ble forutsatt at bedriftslegene skulle skrive meldinger i løpet av sin vanlige arbeidstid, som de allerede hadde betalt for.

I dag er forholdene annerledes. De fleste bedriftshelsetjenester og bedriftsleger opererer som selvstendig næringsdrivende, på lik linje med fastlegepraksiser. Dette er bakgrunnen for at bestemmelsene nå blir myket opp, sier overlege Axel Wannag i Arbeidstilsynet.

Kan melde skader

Ved den siste revisjonen av skjema 154 for to år siden, ble det åpnet for at leger også kunne melde fra om arbeidsskader.

– En lege har ikke har plikt til å melde fra om arbeidsskader. Men i noen tilfeller kan det være aktuelt å drøfte arbeidsskader med myndighetene, og det får man muligheten til nå, opplyser Axel Wannag, som samtidig gjør oppmerksom på at Arbeidstilsynet ikke honorerer slike skademeldinger.

Skjema 154 bestilles fritt fra Arbeidstilsynet, Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo, telefon 22 95 70 00.

Anbefalte artikler