Helsearbeidere mot tobakk

Anne Ringnes Om forfatteren
Artikkel

Foreningens logo

– Per i dag kan ikke helsepersonell nok om tobakksbruk. I kampen mot røyking må vi dra lasset sammen. Å spre kunnskap står derfor sentralt for oss, sier Aaserud. Han er lege og leder i Helsearbeidere mot tobakk, som ble dannet på Verdens røykfrie dag i mai 2001. Foreningen er åpen for alle helsearbeidere.

Bevisstgjøring

– I Norge er røyking et privat fenomen. Mange helsearbeidere føler seg ukomfortable med å snakke med pasienter om røyking når de selv røyker. Det er feil holdning, for det er jo ikke slik at helsepersonell som er glad i sjokolade, ikke behandler pasienter for diabetes, påpeker Aaserud.

Foreningen ønsker i første rekke å bevisstgjøre helsearbeidere med tanke på at nikotinavhengighet må behandles på lik linje med andre sykdomstilstander.

Legene på banen

– Mye blir gjort, men arbeidet mot røyking må foregå systematisk. Røyking er en forebyggbar sykdom og en behandlingstrengende tilstand. For eksempel bør ledelsen ved alle landets sykehus være pådrivere i dette arbeidet, mener han.

Den nye taksten, 107j, er ifølge Aaserud en oppmuntring for leger til å behandle pasienter for nikotinavhengighet. Dessuten har nye medikamenter gjort det enklere å lykkes med behandling.

– Det holder ikke å bruke ett minutt på slutten av en konsultasjon til røykeavvenning. Leger må ta opp en røykehistorie på lik linje med andre tilstander. Pasienten må konfronteres direkte, sier han.

Fra Aaserud startet kursvirksomhet om røykeavvenning for helsepersonell i 1997 til i dag, opplever han nå en sterkt økende interesse for temaet. Foreningen Helsearbeidere mot tobakk vil arrangere kurs rundt i landet, der man vil søke Legeforeningen om å få godkjent kurstimene i etterutdanningsøyemed. – Helsearbeidere har vært litt for anonyme og muligens undervurdert sin rolle i kampen mot røyking.

– Selv om Helsearbeidere mot tobakk er en snill forening, kommer vi til å legge press på myndighetene slik at 1 % av tobakksavgiften går til tobakksforebyggende arbeid. Verdens helseorganisasjon har anbefalt dette. I Norge blir ca. 0,5 % av tobakksavgiften brukt til forebygging.

Innmelding til foreningen Helsearbeidere mot tobakk kan skje via adresse: Fjøsangerveien 215, 5073 Fjøsanger, telefon 913 60 841, e-post: reidunov@online.no eller eraser@broadpark.no

Anbefalte artikler