Avsløringer om tobakksindustrien

Anne Ringnes Om forfatteren
Artikkel

Norsk bok om tobakksindustrien. Faksimile

– Tobakk er det eneste produkt som når det brukes slik det er ment å brukes, fører til sykdom og for tidlig død, påpekte en av forfatterne, Per Erik Joner, under presselanseringen av boken.

Forfatterne Tone Bergli Joner og Per Erik Joner ønsker med boken Det store bedraget. Alt tobakksindustrien ikke vil at du skal vite å dokumentere hvordan internasjonal tobakksindustri har markedsført et helsefarlig produkt ved å føre allmennheten bak lyset (1).

Det er amerikanske kilder forfatterne har brukt for å avdekke hva den norske tobakksindustrien eventuelt kan ha visst. Særlig relevant er dette i forhold til de rettssaker som norske fylkeskommuner og flere privatpersoner vurderer å gå til. 9. april i år begynner rettssaken der Asgeir Storvand, tidligere røyker, saksøker Tobakks-Andresen-familien personlig for 3 millioner kroner.

Enormt materiale

Boken inneholder historien om den dramatiske smuglingen av 4 000 dokumenter fra et amerikansk advokatkontor i årene 1988–92, til professor Stanton Glantz, hjertespesialist ved universitetet i California, fikk offentliggjort papirene (www.library.ucsf.edu/tobacco/tcafaq.html). Dette var sensitive opplysninger som ble svært avgjørende for rettssakene mot tobakksindustrien senere.

Et eget kapittel i boken er viet leger og øvrig helsepersonell. Hvordan omtalen av røyking har endret seg i Tidsskrift for Den norske lægeforening, er nevnt spesielt. I boken påpekes det at både Legeforeningen og Tidsskriftet har «brakt viktige opplysninger frem i lyset, men at det er et stykke igjen for å nå de amerikanske og britiske legeforeningenes aktivitetsnivå».

Anbefalte artikler