Kunstig hjertepumpe ved avansert hjertesvikt

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Det viser en ny randomisert studie fra USA. Mekaniske kunstige hjerter er under utvikling til bruk ved avansert hjertesvikt, primært i påvente av hjertetransplantasjon.

Bedre overlevelse og livskvalitet

129 pasienter med avansert hjertesvikt og som ikke var funnet å være kandidater for hjertetransplantasjon, ble randomisert til å få implantert en elektrisk drevet, mekanisk, kunstig hjertepumpe (HeartMate) eller til fortsatt medikamentell hjertesviktbehandling (1). Ettårs overlevelse i de to gruppene var henholdsvis 52 % og 25 % (p = 0,002) og toårs overlevelse 23 % og 8 % (p = 0,09). Livskvalitetsmål var også signifikant bedre i den første gruppen. I en lederkommentar diskuteres medisinske og helseøkonomiske sider ved bruk av kunstige hjertepumper (2).

Fremtidig alternativ

– Kunstige hjertepumper har til nå først og fremst vært anvendt som en «bro» til hjertetransplantasjon, forteller professor Odd Geiran ved Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet. Pumpen blir implantert kirurgisk enten intraabdominalt (som ved HeartMate) eller intratorakalt, men i de fleste tilfeller må systemet forsynes med energi fra en kilde utenfor kroppen. Dette innebærer risiko for infeksjoner. Det er også andre tekniske og medisinske problemer knyttet til de ulike typer pumper.

Geiran mener REMATCH-studien viser at kunstige hjertepumper på sikt også kan bli et alternativ til hjertetransplantasjon. Utviklingen vil være avhengig av nye og bedre tekniske løsninger og av kostnadene, som er høye.

Anbefalte artikler