Alv J. Skarbøvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Alv J. Skarbøvik

Alv J. Skarbøvik
25.05.2020
Odd Johan Frisvold døde på Hatlane omsorgssenter tirsdag 7. april 2020, vel 85 år gammel. Vi mottok budskapet med sorg. Han var en dyktig og respektert kollega, både lokalt...
Odd Johan Frisvold, Alv J. Skarbøvik
01.11.2007
Ragnvald Konow Thorsen var født 1.1. 1918 og døde 3.6. 2007 i Oslo. Ragnvald studerte medisin i Oslo og ble cand.med. i 1946. Som del av krigskullene opplevde han dramatikk og påkjenninger. Etter...
Alv J. Skarbøvik
20.01.2002
Det var med stor interesse jeg leste artikkelen om Alf Brodal i Tidsskriftet nr. 29/2001 (1). Mine tanker gikk tilbake til årene på Anatomisk institutt fra 1957 til 1959. Brodal var i sine mest...
Alv J. Skarbøvik
19.02.2013
Emberland, Terje Kott, Matthew Himmlers Norge Nordmenn i det storgermanske prosjekt. 663 s, ill. Oslo: Aschehoug, 2012. Pris NOK 399 ISBN 978-82-03-29308-5 Himmlers Norge er resultatet av et...