Vil rangere sykehusene etter kvalitet

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Allerede neste år skal en rangert liste over kvaliteten på sykehusene være tilgjengelig på Internett, lover Bjørn-Inge Larsen, direktør i Sosial- og helsedirektoratet. Per i dag kan folk via Internett finne ut ved hvilke sykehus det er kortets ventetid på adressen www.sykehusvalg.net

– Det er kvaliteten og ikke bare ventetiden som skal være grunnlaget for hvilket sykehus folk ønsker å velge, påpeker Larsen.

Valg av sykehus ble aktuelt da lov om pasientrettigheter trådte i kraft 1. januar 2001. Ifølge denne kan pasienter selv fritt velge hvilket sykehus de vil bli behandlet ved. Helsemyndighetene i Storbritannia er allerede i gang med en slik åpen evaluering av sykehusene (1).

Sykehusene får karakterer ut fra blant annet ventetid fra allmennlegens henvisning til konsultasjon hos spesialist, antall ubesatte medisinske stillinger og prosentandel pasienter som må vente på behandling i sykesengen i mer enn fire timer.

Representanter fra British Medical Association har uttrykt bekymring for at den åpne rangeringen kan føre til rekrutteringsproblemer ved sykehusene som kommer dårlig ut.

Anbefalte artikler