Urealistiske forventninger til kloningsforsøk

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

I november annonserte selskapet Advanced Cell Technology (ACT) i delstaten Massachusetts, at det hadde lyktes med å produsere de aller første humane embryoene ved hjelp av kjerneoverføring, dvs. kloning. Amerikansk lov forbyr bruk av offentlige midler til humane kloningsforsøk, men selskapet er privat, og kan gjøre som det vil.

Munnhuggeri

Langt igjen til mål i kloningskappløpet. Illustrasjonsfoto

I populærtidsskriftet Scientific American 24. november (1) beskriver legene Jose Cibelli, Rovert Lanza og Michael West teknikkene de har brukt, og begrunner eksperimentene med at det er behov for å dyrke stamceller som kan brukes i behandlingsforskningen av Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, hjerneslag, diabetes, kreft og AIDS.

En milepæl i stamcelleforskning og terapeutisk kloning, mener Mary Ann Liebert, utgiveren av nettmagasinet E-biomed som offentliggjorde eksperimentene (2, 3). Publiseringen har skapt storm, og en rekke ledende forskere og etikkeksperter har gått ut og kalt selskapets fremferd for uprofesjonell og dets motiver for spekulative og tvilsomme (4). Konkurrenter, som selskapet Clonaid, hevder å ha kommet like langt i sin forskning, men sier de vil hemmeligholde sine resultater inntil videre. I en pressemelding toer

ACT-forskerne sine hender og tilbakeviser påstandene om at de har til hensikt å klone mennesker (5). Mens forskernes munnhuggeri pågår, øker temperaturen i den politiske debatten rundt kloningsforbud som ble vedtatt av Representantenes hus i sommer (6). Lovforslaget er ikke ferdigbehandlet i Senatet.

Langt igjen

Seniorrådgiver i Bioteknologinemnda, Ole Johan Borge, mener at både forskere og medier har hauset opp forventningene til kloningsforsøkene i USA.

– Forskerne klarte å holde en av de kjerneoverførte eggcellene i live i noen timer, inntil den hadde delt seg og blitt til et embryo med seks celler. Men å kalle det et gjennombrudd for stamcelleforskningen, er å bruke for store ord. Så lenge man ikke kan dyrke klonede celler vellykket frem til blastocyststadiet, er det trolig helt umulig å produsere stamceller, sier Borge. Han understreker at hindringene er mange og store før man i realiteten er i nærheten av å bruke stamceller fra embryo i behandlingsøyemed.

– De største utfordringene blir å styre differensieringen av stamceller og forhindre avstøtninger ved stamcelletransplantasjon. Det er langt igjen til et reelt gjennombrudd, sier Ole Johan Borge.

Anbefalte artikler