Tidsskrift-artikkel brøt MEDLINE-barriere

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

31. august 2001 passerte søkedatabasen MEDLINE 1 million indekserte kasuistikker («case reports») med artikkelen Infeksjonsutbrudd av meticillinresistente gule stafylokokker ved Haukeland Sykehus , publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening for nøyaktig ett år siden (1). Denne symbolske grensen blir omtalt i et leserinnlegg i Lancet (2), der budskapet er at kasuistikken som medisinsk tidsskriftsjanger ikke er død, til tross for en stadig økende vektlegging av kunnskapsbasert medisin.

Norsk skoleeksempel

«Tradisjonelt ble medisinsk viten bygd opp gjennom systematisk innsamling av kasuistikker. Ved å erkjenne kasuistikkens begrensninger, unngår vi å overse dens betydning i vår søken etter faktakunnskap,» skriver Rosselli & Otero i sitt leserinnlegg. Det er en myte at bare lavt ansette tidsskrifter publiserer kasuistikker, påpeker de to, og viser til 13–14 % av referansene i 120 kliniske kjernetidsskrifter er kasuistikker (3), og at 40 000 nye kasuistikker hvert år blir indeksert i MEDLINE.

Forfatterne av leserbrevet berømmer den norske artikkelen av Kristine Bø og medarbeidere, og kaller den et skoleeksempel på at kasuistikksjangeren er pedagogisk velegnet til kunnskapsformidling og fagutvikling. Artikkelen beskriver to utbrudd med meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved Haukeland Sykehus i 1998–99, der indekspasienten trolig var en pasient med atopisk eksem, nylig flyttet hjem fra Japan.

– Dette er en oppmuntring, ikke minst fordi det var min første artikkel som førsteforfatter. Innholdet er nok mest aktuelt for Norge, fordi MRSA allerede er mye mer utbredt i andre vestlige land enn her i Norden, sier Kristine Bø, som i fjor høst fikk vite at artikkelen hennes tilfeldigvis var blitt registrert som millionkasuistikken i MEDLINE.

Anbefalte artikler