Rekordhøy økning i tilfeller av prostatakreft i Sverige

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Dosent Jan-Erik Johansson fra Urologiska kliniken ved Universitetssjukhuset i Örebro la på Riksstämman i november frem en ny rapport fra Nationella Prostataregisteret for årene 1996–99. I 1999 ble det oppdaget 7 355 tilfeller av prostatakreft i Sverige. Dette er en økning på 11 % i forhold til året før.

Økt diagnostisk aktivitet

Den økte forekomsten av prostatakreft har antakelig sammenheng med økt diagnostisk aktivitet. Den største økningen er i tumorer som oppdages på grunn av PSA-testing. PSA, prostataspesifikt antigen, er et protein som skilles ut av normale og maligne celler i prostatakjertelen. Antigenet kan påvises i blod, og det brukes som en markør for prostatakreft i diagnostikk, utredning og oppfølging (1).

Fra 1996–99 steg antall tumorer oppdaget på denne måten fra 4 % til 35 % i Sverige. Også de geografiske variasjonene i insidens kan forklares med den diagnostiske aktiviteten, som er større i noen områder enn i andre.

Screening?

I Sverige som i Norge pågår det en debatt om friske menn bør screenes for prostatakreft. Til tross for at stadig flere tar PSA-prøve, er det sterk motstand mot screening.

I en brosjyre fra Senter for medisinsk metodevurdering i Norge som ble sendt til norske allmennpraktikere i år, anbefales ikke screening. Det mangler fortsatt dokumentasjon på nytten, og praksisen er for sprikende, påpekes det. Legeforeningens kvalitetsforbedringsutvalg har vært involvert i utarbeidelsen av denne brosjyren (2).

– På begynnelsen av 1990-tallet var det en sterk økning i antall tilfeller av prostatakreft i USA. Fra midten av 1990-tallet har imidlertid antall oppdagede tilfeller minket noe, og de siste fem årene har man sett en viss nedgang i dødeligheten på grunn av økt diagnostisk aktivitet og tidligere start på behandling, påpekte Johansson i sitt foredrag på Rikstämman.

Han konkluderte med at det er behov for ytterligere forskning, og sa at flere interessante studier om disse problemstillingene vil bli publisert de nærmeste årene.

Anbefalte artikler