Halv legedekning i Forsvaret

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Bare 21 av de 40 hjemlene for vernepliktige leger i Forsvarets sanitet er besatt. Selv om hullene i legetjenesten delvis blir tettet av leger i deltidsstillinger og leger på engasjement, er legemangelen i ferd med å bli et kronisk problem.

Sjefen for sanitetsstaben, generalmajor Leif Sverre Rosén, er bekymret over utviklingen: – De siste 15 årene har tilstrømmingen av vernepliktige leger gradvis gått ned, men nå er situasjonen prekær. Forsvaret har bare halvparten så mange vernepliktige leger som det er behov for, sier Rosén. Dette til tross for at kapasiteten i medisinerutdanningen er mer enn fordoblet de siste 8–9 årene.

Det er to viktige grunner til at stadig færre avtjener verneplikten som lege. For det første er halvparten av dagens medisinstudenter kvinner. For det andre har mange mannlige medisinstudenter allerede gjennomført militærtjenesten før de begynner på studiet.

Nå blir Forsvaret tvunget til å se på nye løsninger for å dekke sitt legebehov. Det innebærer å vende blikket utover de grønnkleddes rekker.

– Vi må finne frem til fleksible arbeids- og utvekslingsordninger, slik at vi kan trekke veksler på leger som arbeider i sivile stillinger. I praksis betyr det å inngå samarbeidsavtaler med allmennlege- og bedriftshelsetjenesten, både regionalt og lokalt. Vi må også organisere det medisinske tilbudet mer rasjonelt, dvs. i større driftsenheter, sier Leif Sverre Rosén.

Anbefalte artikler