Gunnar Hetland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Hetland

Gunnar Hetland
07.09.2006
I Tidsskriftet nr. 10/2006 har Lars Eikvar i Legeforeningens sentralstyre et innlegg om sykehuslegers arbeidssituasjon sett i relasjon til arbeidsmiljølovens bestemmelser ( 1 ). Målet har vært og er...
Gunnar Hetland
26.06.2003
Jeg henviser til leder i Aplf Kjell Maartmann-Moes innlegg i Tidsskriftet nr. 10/2003 ( 1 ). Fastleger som har mange eldre pasienter med multimorbiditet på listen, har utvilsomt lengre og dermed...
Gunnar Hetland
30.04.2001
Ved Bergen Ingeniørhøyskole blir man dataingeniør etter et treårig studium. Når man etter endt studium begynner i jobb, får man en årslønn på kr 450 000. Dette er omtrent det dobbelte av lønnen til...
Gunnar Hetland
10.08.2001
Stud.med. Sjur Lehmann mener at det ikke er lønnen i ordinær arbeidstid, men derimot den totale årslønn som må være det relevante grunnlag for sammenlikning av lønn mellom ulike yrkesgrupper. Selv er...
Gunnar Hetland
20.06.2001
Legeforeningens generalsekretær Harry Martin Svabø fremholder i sitt tilsvar (1) til mitt forrige innlegg i Tidsskriftet nr. 11/2001 (2) at det er vanskelig å sammenlikne epler og pærer når det...
Gunnar Hetland
10.12.2001
Ifølge VG for 11. september har bilmekanikere i Oslo en timelønn på kr 200. Dette tilsvarer lønnstrinn 59 i det offentlige regulativ. Dette lønnstrinnet kan de fleste leger bare drømme om. På...