Petter Andreas Steen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Andreas Steen

Kjetil Sunde, Eldar Søreide, Dag Jacobsen, Petter Andreas Steen
01.04.2004
Hvert år rammes 6 000 – 8 000 personer av plutselig, uventet hjertestans i Norge. Brorparten av disse dør, men av dem som skrives ut av sykehus i live, gjenvinner de fleste sin mentale kapasitet og...
Anders Aasheim, Bjørn Bendz, Anne-Cathrine Næss, Petter Andreas Steen, Lars Wik, Arild Mangschau
15.05.2003
Primær perkutan koronar intervensjon eller utblokking gir redusert dødelighet og sykelighet ved akutt hjerteinfarkt, sannsynligvis bedre enn fibrinolyse ( 1 – 5 ) selv om dette ikke er endelig...
Petter Andreas Steen, Joakim Dye, Odd Mjåland*
20.11.2003
I 1994 hadde bare fem av 14 undersøkte avdelinger i Oslo skriftlige prosedyrer for vedtak om unnlatelse av hjerte-lunge-redning ved hjertestans (HLR minus) ( 1 ). I 2000 kom det internasjonale...
Kristian Lexow, Eirik Skogvoll, Kjetil Sunde, Petter Andreas Steen
30.01.2002
Norsk Resuscitasjonsråd presenterer i denne artikkelen de siste endringer i retningslinjene for hjerte-lunge-redning. Disse er basert på konsensusdokumentet fra organisasjonene i International...
Eldar Søreide, Petter Andreas Steen
10.10.2001
I Tidsskriftet nr. 20/2001 presenterte Guttorm Brattebø og medarbeidere resultatene fra en spørreundersøkelse om organisering av traumemottak ved norske sykehus (1). Det var skremmende lesning! Kun...
Kjetil Sunde, Kjell Otto Fremstad, Jan Furuheim, Petter Andreas Steen
20.03.2001
Basert på et materiale publisert i Resuscitation (3) Hvert år dør mer enn 6 000 personer plutselig og uventet utenfor sykehus i Norge, og ca. 80 % av dødsfallene antas å være forårsaket av...
Rolf Haagensen, Karl-Åke Sjøborg, Anders Rossing, Henry Ingilæ, Lars Markengbakken, Petter Andreas Steen
30.03.2001
330-skvadronen avdeling Banak, lokalisert til Lakselv i Finnmark, har som sin primære oppgave å gjennomføre søk og redningsoppdrag i Nord-Troms, Finnmark og Barentshavet. Denne virksomheten er...
Rune J. Ulvik, Mikael Farstad, Torstein Hovig, Per Stensrud, Petter Andreas Steen, Stine Bjerkestrand Nesje, Nina Husom
10.02.2000
† Karl Closs Professor Karl Closs døde 25.7. 1999, 95 år gammel. Han var født i Belgia i 1904, ble utdannet i kjemi i München og tok sin doktorgrad i faget i 1929. Fra...
Petter Andreas Steen
17.04.2012
Group, Manchester Triage Akuttmedisinsk triage 175 s, ill. Oslo: Unipub, 2011. Pris NOK 379 ISBN 978-82-7477-523-7 Boken er oversatt fra engelsk og godkjent av Norwegian Manchester Triage Group (NMTG...
Ulf E. Kongsgaard, Petter Andreas Steen
01.07.2014
Over halvparten av alle hjerte-lunge-redninger avsluttes uten at pasienten har oppnådd egensirkulasjon. Men det er ikke bare i Bibelen at spontan reetablering av egensirkulasjon kan forekomme. Hvor...