Merete Hannevik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Merete Hannevik

Merete Hannevik, Tore Tynes
30.09.2001
Når vi i vår artikkel snakker om ikke-termiske effekter av elektromagnetiske felter, tenker vi på eksponering for felter i frekvensområdet 100 kHz og oppover. Kunnskapen når det gjelder eventuelle...
Tore Tynes, Merete Hannevik
30.08.2001
Bruken av mobiltelefon har økt enormt de siste ti årene og medført basestasjoner over hele landet. Dette har ført til økt bekymring for mulige helseskader ved bruk av mobiltelefon og ved ferdsel i...