Jørn E. Rasmussen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jørn E. Rasmussen

Jørn E. Rasmussen
16.03.2020
Dan Brun Petersen, Torben Callesen, Christian Backer Mogensen et al. , red. Den akutte patient 4. utg. 661 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2019. Pris DKK 775 ISBN 978-87-628-1894-1 Den...
Jørn E. Rasmussen
10.06.2001
Det er forståelig at det hersker en viss frustrasjon blant kommende turnusleger som eventuelt må vente et halvt år eller, enda verre, ta til takke med en forringet turnustjeneste. Det er tydeligvis...