Nanna Stender

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nanna Stender

Nanna Stender
20.05.2001
Fra 1. januar 2001 gjelder nye regler som gir utvidet rett til dekning av reiseutgifter som alternativ til sykepenger eller rehabiliteringspenger fra folketrygden. Tidligere var det bare sykdom eller...
Nanna Stender
20.08.2000
De nye blankettene er bygd opp etter en ny systematikk og er mer i takt med den senere tids utvikling i folketrygdlovens regelverk og virkemiddelbruk samt med medisinsk viten som tilsier at en viss...