Appendisitt og ulcerøs kolitt

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

Flere mindre studier har tidligere antydet en slik invers sammenheng. Bl.a. er det funnet en lavere insidens av appendisitt og en høyere insidens av ulcerøs kolitt blant mormonere i Storbritannia og Nord-Irland (2).

Den nye svenske studien er gjort på registerdata. I alt 5,6 millioner personår og 714 tilfeller av ulcerøs kolitt ligger til grunn for resultatene. Pasienter som var blitt appendektomert pga. appendisitt eller mesenterisk lymfadenitt hadde en relativ insidens av ulcerøs kolitt på 0,74 i forhold til kontrollpasientene. For de som var appendektomert, men fikk utskrivningsdiagnosen uspesifikke abdominalsmerter, var den relative insidensen ikke forskjellig fra kontrollpasientenes. En nærmere analyse av dataene viste at den reduserte insidensen av ulcerøs kolitt bare gjaldt pasienter som var operert før de fylte 20 år.

– Funnene kan støtte den såkalte «sheltered childhood model» (3), sier professor Per Brandtzæg ved Rikshospitalet. I henhold til denne kan en del av bakteriene som etter hvert utløser appendisitt eller mesenteriell lymfadenitt muligens beskytte mot ulcerøs kolitt. Tiltakende forekomst av inflammatoriske tarmsykdommer i den vestlige verden har ført til spekulasjoner om at for god hygiene kan være en årsaksfaktor. Men det må understrekes at vi fortsatt vet lite både om dette og om årsakene til appendisitt.

Anbefalte artikler