Forsidebildet til Tidsskriftet nr. 7/2001

Dag Gundersen Om forfatteren
Artikkel

Jeg ser bestandig på Øivind Larsens fine forsider med kommentar. Men jeg lurer på om han har misforstått tegningen til Tidsskriftet nr. 7/2001. Han sier at en hund blir hengt opp og gjort klar for eksperimenter. Men hva med resten av bildet, der en mann denger løs på en annen mann med en stokk, og en sammenkrøpet person ligger på bakken? Jeg vil foreslå en annen mulighet:

Ute i Europa på den tiden gikk det an å føre straffesaker mot dyr, og anklagede kunne dømmes til straff, f.eks. dødsstraff, som andre forbrytere. Jeg tror vi ser en henrettelse. Hunden er i sine siste krampetrekninger. Sannsynligvis er eieren funnet medskyldig og idømt prylestraff. Skikkelsen på bakken er kanskje en avbildning av offerets situasjon, hvis da ikke hunden har greid å bite fra seg en siste gang.

Larsen sier selv at ikke alle bildene har medisinsk motiv.

Anbefalte artikler