Torbjørn Løtveit

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torbjørn Løtveit

Bjørn Lien d.y.*, Torbjørn Løtveit
30.01.2001
Ulcerøs kolitt er en inflammatorisk tarmsykdom som affiserer mucosa i colon og rectum. Etiologien er ukjent (1, 2). Alvorlig ulcerøs kolitt, eksempelvis med colondilatasjon, klinisk peritonitt,...
Tom Mala, Torbjørn Løtveit
10.10.2001
Kreft i spiserøret er en alvorlig tilstand. Insidensen av sykdommen i Norge har vært omkring 3/100 000 for menn og i underkant av 1/100 000 for kvinner de siste årene (1). Tilstanden er likevel blant...
Bjørn Lien d.y., Torbjørn Løtveit
30.04.2001
Vi har med interesse studert Bjørn Moums kommentarer til vår artikkel i Tidsskriftet nr. 3/2001. Enkelte av synspunktene finner vi urimelige, andre svært interessante. 36 av 40 reservoaropererte fikk...