Verdikommisjonen valgte friheten

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Faksimile: Et brev om frihet; Verdikommisjonens sluttrapport

– Det blir ingen stortingsmelding eller offentlig høring av Verdikommisjonens innspill, men jeg er sikker på at rapporten vil være til inspirasjon for fagdepartementene, sa statsminister Jens Stoltenberg da han mottok Verdikommisjonens sluttrapport 28.3. 2001.

Motgang

Kommisjonens leder Jan Erik Langangen håpet imidlertid at arbeidet som er gjort og sakene som har vært fremme, vil bidra til å senke terskelen for verdidebatter blant folk flest.

Verdikommisjonen som ble opprettet av Bondevik-regjeringen i 1997 har møtt mye motgang og fått få godord i norsk presse. Styringsgruppen er blitt beskyldt for å diskutere Verdikommisjonen og ikke verdiene, og Langangen sa seg langt på vei enig i denne vurderingen. Både han og statsministeren kalte kommisjonen et eksperiment, og ingen av dem ville valgt denne måten å engasjere ulike lag av folkedypet på en gang til.

Frihet som verdi

Styringsgruppen i Verdikommisjonen har valgt frihet som den viktigste verdien i vårt samfunn. De har skrevet et brev om frihet til det norske folk som utgjør sluttrapportens Bind 1 «Et brev om frihet». Om valget av frihet som hovedverdi, sier kommisjonen: Frihet er selve jordsmonnet som andre verdier vokser i. Uten frihet blir tillit til mistillit, trygghet til tvang, solidaritet til manipulasjon.

I Bind 2 «Valgt fellesskap» er alle prosjektene og forslagene til handling samlet og beskrevet. Mange nettverk og prosjekter skal fortsette etter at kommisjonen er nedlagt.

Kommisjonen har benyttet undergrupper som blant annet har arbeidet med: demokratispørsmål i lokalsamfunnet, det flerkulturelle Norge, verdispørsmål i skolen, miljø og forvaltning og de har diskutert om oljepengene brukes riktig. Flere prosjekter har dreid seg om etikk og livssyn. Verdier ved livets slutt og vårt forhold til døden har også vært blant prosjektene.

Tilgjengelig for alle

Verdikommisjonen har bestått av 12 meningsrike personer i styringsgruppen og et bredt sammensatt råd. Jan Erik Langangen sa at kommisjonen har arbeidet for å oppnå enighet og at det er enigheten som kommer til uttrykk i sluttrapporten. Imidlertid har enkeltpersoner i styringsgruppen, rådet og ansatte i sekretariatet fått brette ut sitt personlige engasjement i Bind 3 «Mange meninger».

Sluttrapporten er gratis og tilgjengelig for alle. Rapporten ligger på Internett: www.verdikommisjonen.no

Den kan også bestilles på CD-ROM eller bestilles i papirversjon med illustrasjoner av tegneren Finn Graff og fotografen Herdis Maria Siegert. Mottakeren betaler bare portoen. Rapporten bestilles fra: Granada, telefon 69 21 31 00, 69 21 31 04 eller telefaks 69 19 50 04. E-post: sigrid@granada.no

Anbefalte artikler