Norsk nettverk for psykoterapeutiske dagavdelinger

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Hensikten med nettverket er å samarbeide om kvalitetssikring, brukerstøtte og analyse av data. Hvert år holdes en konferanse for avdelingene som er med i nettverket.

Nettverket ble etablert i 1993 og til nå er 11 av landets psykoterapeutiske dagavdelinger tilknyttet virksomheten. Geir Pedersen er ansatt som daglig leder og forsker ved nettverket, som drives fra Klinikk for psykiatri ved Ullevål sykehus.

Nettverket driver kvalitetssikring på tre hovedområder: dagbehandling som vanligvis strekker seg over 18 uker, viderebehandling i poliklinisk gruppeterapi og etterundersøkelser av ferdigbehandlede pasienter fem år etter utskrivning.

Nettverket henter informasjon om dagavdelingene via evaluering av rutiner og via spørreskjemaer til pasienter og behandlere. Man kartlegger og analyserer prosesser knyttet til for eksempel forvern, inntak og behandlingseffekt. Alle dagavdelingene sender jevnlig anonymiserte data til en sentral database i nettverket. Databasene ved hver avdeling kontrolleres årlig slik at man kan rette opp mangler eller uregelmessigheter.

– Systematisk analysearbeid vil med tiden gi oss gode muligheter for å bestemme behandling og forutsi behandlingsresultat ved ulike diagnoser, sier Geir Pedersen.

DagavdelingsNettverkets forskningsvirksomhet ledes og koordineres av en gruppe på 14 personer. Disse er i hovedsak overleger og psykologer ved de tilknyttede dagavdelinger, men også ekstern ekspertise deltar.

Med bakgrunn i data fra nettverket forskes det blant annet på personlighetsforstyrrelser, hvem som egner seg for behandling ved dagavdelingene, behandlingsforløp og forskjeller i behandlingsresultater.

Nettverket arbeider kontinuerlig med publikasjoner knyttet til forskningen. En oversikt over publikasjoner er lagt ut på adressen: www.med.uio.no/us/dn/dninfo/forskn.htm

Nettverket vil gjerne ha kontakt med personer som har faglig relevant bakgrunn og som ønsker å forske på aktuelle problemstillinger. Kontakt: geir.pedersen@psykiatri.uio.no

Anbefalte artikler