«Det nytter»-prisen til sykehussamarbeid

Ingrid Høie Om forfatteren
Artikkel

– Det er ekstra gledelig å se at noen har fått til funksjons- og oppgavefordeling samt utveksling av kompetanse mellom sykehus, het det i juryens konklusjon.

– Når samarbeidet i tillegg ikke bare går på tvers av sykehus, men på tvers av fylkes- og regiongrenser, da er det i høyeste grad prisverdig, sa helseminister Tore Tønne da han overrakte prisvinnerne 100 000 kroner og et trykk av Per Kleiva.

Bredt samarbeid

– Det overordnede målet for samarbeidet mellom sykehusene i Haugesund, Odda og Stord er en bedre helsetjeneste ved å gå sammen om å utnytte ressursene, sa prosjektleder Ingrid Paulsen under presentasjon av prosjektet.

Samarbeidet har foregått på en rekke områder, og omfatter blant annet felles prosedyrer og rutiner, undervisning og hospitering, utdanning og rekruttering og ambulanse og AMK-sentral.

– Det samarbeides på fagnivå mellom sykehusene. Det gjøres for eksempel avtaler om å samle mindre pasientgrupper ved ett av sykehusene. Pasientgrupper som ikke har tilbud ved de små sykehusene, får tilbud om hjelp ved Fylkessjukehuset i Haugesund, og det blir satt i verk tiltak for å utnytte den samlede kapasiteten bedre. Vi ser en økning i overføringer av pasienter mellom de tre sykehusene, sa Paulsen.

Samarbeidet har pågått fra 1998 til 2000 og man har oppnådd at lege- og pasientkontinuiteten er blitt bedre, behandlingsforløpet er systematisert, service og tilgjengelighet er blitt bedre, ventetid for behandling er redusert, tjenestetilbudet er blitt mer fleksibelt, og samarbeidet mellom spesialister og sykehus er bedret.

Hjemmerespirator i Nordland

Hovedprisvinneren var en av 120 søkere til årets «Det nytter»-pris. 40 av søkerne var sykehus, hvorav Nordland sentralsykehus fikk en av fire annenpriser for sitt prosjekt med hjemmebehandling av pasienter med respirasjonssvikt.

28 pasienter med kronisk respirasjonssvikt får behandling hjemme. Målet er å øke pasientenes livskvalitet og levealder, redusere komplikasjoner knyttet til kronisk respirasjonssvikt, redusere behovet for sykehusinnleggelser og gjøre det mulig for pasienten å bo hjemme. Tett samarbeid mellom intensivavdeling, medisinsk avdeling, nevrologisk avdeling, pasientens lokalsykehus, hjelpemiddelsentralen og pasientens hjemkommune, bidrar til at man når målene.

Anbefalte artikler